Home site  High Tatras - Javorová dolina   
Hotové štíty
Processed peaks

Belasá veža
Javorová veža Predná
Javorová veža Prostredná
Javorová veža Veľká
Javorová veža Zadná
Javorový múr
Javorový štít
Javorový štít Malý
Kolový štít
Ľadový štít
Ľadový štít Malý
Ostrý štít
Rohový hrebeň
Snehová veža Malá
Snehový hrb
Široká veža
Žabí vrch Javorový

Subvalleys & folds:

Javorová dolina
Ľadová/Suchá dolinka
Zadná javorová dolina
Čierna Javorová/Kolová dolina

(For the moment in SK language only) Javorová dolina patrí medzi veľké tatranské doliny na severnej,slovenskej strane Vysokých Tatier. Je 7 km dlhá, rozvetvená a otvorená na SZ a S. Na Z od Bielovodskej doliny (s odnožami) ju delí hrebeň Javorových veží a masív Širokej. Na J a V ju delí od južných dolín hlavný hrebeň Vysokých Tatier a na S ju ohraničuje Z časť Belanských Tatier. V dolnej a strednej časti je lesnatá. Horná časť doliny sa nazýva Zadná dolina Javorová. Do Javorovej doliny ústi viacero väčších-menších odnoží a dolín, a to: dolinka Javorinka, Zelená dolinka Javorová, Žabia dolinka Javorová, Suchá dolina, Čierna Javorová dolina, Kolová dolina a Zadné Meďodoly. Nad dolinou sa dvíhajú tieto hlavné štíty: Široká, Malý Javorový štít, Javorový štít, Ostrý štít, Široká veža, Malý Ľadový štít a Ľadový štít. Javorovou dolinou preteká horský potok Javorinka a vedie ňou zelene zn. chodník. Prístup: Z Javoriny zelene zn. vozovou cestou k rázcestiu modrej zn. (1/2 hod., v blízkosti lesovňa TANAPu) a ďalej zelenou zn. do doliny (2,5 hod. až 3,5 hod.).