Home      Široká veža - 2461 m
Výber steny / Face selection:    E   S  
Popis:

Rozložitý štít v hlavnom hrebeni s troma rozbiehajúcimi sa hrebeňmi : na S sa hrebeň končí v turisticky schodnom Sedielku, na Z v Zbojníckom sedle a na JV vybieha postranná rázsocha oddeľujúca Malú Studenú dolinu od Veľkej Studenej doliny. Prvým sedlom v tejto rázsoche je hneď pod Širokou vežou turisticky významné Priečne sedlo. Do Veľkej Studenej doliny spadá Široká veža strmou a rozľahlou 200 m. stenou tvaru lichobežníka. Túto stenu horolezci veľmi vyhladávajú pre jej mimoriadne pevnú skalu. Z ľavej strany ohraničuje stenu JZ hrana. Za ňou je skrytá schodovitá JZ roklina a ešte ďalej vľavo Z stena, ktorá sa spája so sutinovým žľabom Zbojníckeho sedla.Prístup pod stenu. Od Zbojníckej chaty žltou značkou 2h. Od Téryho chaty zelenou značkou cez Pfinnovu kopu do dolinky pod Sedielkom na rázcestie a dalej žltou značkou na Priečne sedlo. Zo sedla dole do Veľkej Studenej doliny priamo pod stenu a krátkou morénou a sutinou pod J stenu-1,5 h.
Menej známa Východná stena spadá svojimi 300 metrami do Malej studenej doliny. Cesty vedúce touto stenou sú prevažne - svojím charakterom určené na lezenie v zimných podmienkach. Prístup od Téryho chaty do dolinky pod Sedielkom.

Zostup:

Zostup Z vrcholu do Priečneho sedla (I), najrýchlejší a najčastejšie používaný; 1/2 hod. Z vrcholu smerom na V na styčný bod troch hrebeňov. Ďalej V hrebeňom, potom žľabom vpravo od hrebeňa a cez skalky a stupne do Priečneho sedla. Zo sedla doprava žltou značkou do Veľkej Studenej doliny ku Zbojnickej chate ešte 3/4 hod., alebo doľava pomocou reťazí do Malej Studenej doliny a k Téryho chate ešte 3/4 hod.