Home      Ľadový štít - 2627 m
Výber steny / Face selection:    SE  
Popis:

Ľadový štít, 2627 m, je tretí najvyšší štít Vysokých Tatier. Nachádza sa v hlavnom hrebeni a tvorí záver Malej Studenej doliny. Na východe hraničí so Zadným Ľadovým štítom, od ktorého ho oddeľuje Ľadová priehyba a na západe s Malým Ľadovým štítom, od ktorého ho oddeľuje Ľadová štrbina. Na západ vysiela dlhý vežičkami posiaty Suchý hrebeň Zatiaľ čo severné zrázy tohto spadajú do Javorovej doliny patria k najmohutnejším vo Vysokých Tatrách, JV stena spadajúca do Kotliny Piatich Spišských plies ma asi 250 metrov. Medzi najpopulárnejšie i najviac lezené cesty v tejto stene patrí Brnčalov pilier. Pravú časť steny, ktorá až do roku 1968 zívala prázdnotou, objavili pre horolezcov Kriššák s Farkašom. Odvtedy pribudlo v tejto časti steny 13 nových ciest a variantov.

Zostup:

1.Zostup smerom na SV k Zadnému Ľadovému štítu do Ľadovej priehyby (I). Po hrebeni na SV a z jeho pravej strany k Vežičke, ktorú obchádzame sprava, hneď za ňou sedielko, cez stupeň asi 2,5 m hore na ostrý 22m hrebeň (expozícia) tzv. Ľadový kôn. Priamo po hrebeni potom dole doprava po širokom hrebeni do Ľadovej priehyby (30 min.) Odtiaľ znateľnou cestičkou mierne doprava dole sutinovo trávnatým úbočím a ďalej sutinovým kuželom dole pod stenu. Ďalej smerom na JV a okolo Pfinovej kopy ku Téryho chate (1 3/4 hodiny).

2. Prechod na Malý Ľadový štít s obchádzkou južného hrebeňa.(CH) 30 min. Z vrcholu štítu smerom na Z (Javorová dolina). Suchým hrebeňom schádzame nadol asi 8 minút do malej štrbiny. Odtiaľ odbočíme doľava smerom k Malému Ľadovému štítu, kde sa tiahne najvyššia sutinová lávka. Lávka je zo začiatku dostatočne široká a pozvoľna klesá na sutinový pás. Po lávke vodorovne prekročíme niekoľko skalných rebier. Stále užší pás sa nakoniec stráca v skalách, po ktorých, pridŕžajúc sa šikmo vpravo, hore do žľabu padajúceho z Ľadovej štrbiny. Tu buď žľabom do štrbiny na juž. hrebeň a ním za pár minút na severozáp, vrchol, aleba žľabom len niekoľko metrov hore a po pohodlnej lávke doprava na záp. hrebeň Suchého ramena a ním na severozáp. a potom na juhových. vrchol Malého Ladového štítu. Zo štítu Na JZ a širokým sutinatým úbočím do Sedielka na turistickú značku vedúcu od Téryho chaty do Javorovej doliny.