Home      Javorová veža Prostredná - 2100 m
Výber steny / Face selection:    N  
Popis:

Prostredná Javorová veža je súčasťou hrebeňa Javorových veží, vybiehajúcich z Malého Javorového štítu. Na S spadá úzkou stenou, do Rovienok málo strmou a rozložitou stenou. Cesty v S a SV stene sú vhodné najmä na zimné lezenie. Prístup k S stene: Najjednoduchší z Javoriny a Malej Studenej doliny (viď Javorovú a Malú Studenú dolinu), Zložitejší prístup od Zbojníckej chaty cez Javorové sedlo.

Zostup:

Hrebeňom do Horného Ríglového sedla. Z neho ľahko do hornej časti Rovienkovej doliny popod Zadnú Javorovú vežu.Alebo: doľava stupňami smerom pod Zadné Rohové sedlo do Rovienok. Z Rovienkovej doliny na Malý Závrat a na Zbojnícku chatu alebo Rovienkami do Javorovej doliny - pozri Malý Javorový štít.