Home      Javorový múr - 2417 m
Výber steny / Face selection:    N  
Popis:

Javorový múr tvoria severné steny Javorových štítov a veží nad Zadnou dolinou Javorovou. Začína Javorovým sedlom, oddeľujúcim Malý Ostrý štít od Javorového štítu, pokračuje Malým Javorovým štítom, ktorý tvorí uzol hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Z neho vybieha na sever hrebeň Javorových veží cez Rohový hrebeň až po Predné Javorové sedlo. S a SV steny Javorového múru dosahujú výšku až 400 metrov. Odľahlosť múru a cesty, ktoré presahujú aj 20 dĺžok, predstavujú vážne zimné lezenie. Severné steny jednotlivé štítov a sedlá sú v sprievodci rozdelené v týchto odkazoch :
- Javorový štít V,Z (Prostredný Jav. štít,Javorová škára)
- Malý Javorový štít (Zadné Jav. sedlo)
- Zadná Javorová veža (Horné Ríglové sedlo)
- Veľká Javorová veža (Ríglové sedlo)
- Prostredná Javorová veža
- Rohový hrebeň (Zadné Rohové sedlo až Predné Rohové sedlo)
- Predná Javorová veža (Predné Javorové sedlo)

V týchto odkazoch pozri aj prístup a zostup.
Info: J. Gurník, I. Koller a ďalší: J6/97, J1/98, J2/98, AP-III, FK-II

Zostup:

Zostup pozri pri príslušnom štíte.