Home      Javorová veža Predná - 2232 m
Výber steny / Face selection:    N  
Popis:

Predná Javorová Veža je posledná veža v hrebeni Javorových veží, ktorú oddeľuje od Rohového hrebeňa Predné Rohové sedlo a od Žabieho vrchu Javorového Predné Javorové sedlo. Predné Javorové sedlo je spojené z JV vrcholom Žabieho vrchu Javorového dlhým hrebeňom so sekundárnymi vyvýšeninami, ktoré má Paryski vo svojom sprievodcovi pomenované podľa Goryczkowého úplazu zo strany Rovienok ako Goryczkowe Kopiniaky. Pre lepšiu orientáciu vo výstupoch navrhujeme pomenovanie tejto časti hrebeňa Javorového múru ako Predný Javorový hrb a Žabie Javorové sedlo. Do Javorovej doliny spadá Predná Javorová veža mohutnou S a SV stenou, ktoré v dolnej časti rozdeľuje jeden a v hornej časti steny dva piliere. Stena je trávnatá a lámavá, cesty sú vhodné najmä na zimné lezenie. Prístup k S stene: Najjednoduchší z Javoriny a Malej Studenej doliny (viď Javorovú a Malú Studenú dolinu), Zložitejší prístup od Zbojníckej chaty cez Javorové sedlo.

Zostup:

Strmo z Prednej Javorovej veže, na strane Rovienok do Predného Javorového sedla a popod hrebeň zo strany Rovienok cez JV vrchol Žabieho vrchu Javorového, Žabiu priehybu, Žabí vrch Javorový SZ vrchol až do Sedla nad Zeleným odkiaľ ľahko do Zelenej Doliny Javorovej a ňou dole do Javorovej doliny. (Chodecký terén). Na stranu Rovienok je možný zostup nepríjemným chodeckým terénom až na dno Rovienkovej doliny.