Home      Žabí vrch Javorový - 2177 m
Výber steny / Face selection:    SE  
Popis:

Žabí vrch Javorový je široký rozložitý vrch so strmými trávnatými stenami. Má dva vrcholy JV - 2206 m. a SZ - 2177 m. Od prednej Javorovej veže ho oddeľuje Predné Javorové sedlo, a pre množstvo nových ciest aj novopomenované útvary Predný Javorový hrb a Žabie Javorové sedlo (pozn. V poľskom názvosloví majú tieto útvary dlhšiu históriu). Od Štítu nad Zeleným ho oddeľuje Sedlo nad Zeleným. Oba vrcholy sú od seba oddelené Žabou priehybou. Hrebeň štítu má chodecký charakter. Z hľadiska letného horolezectva nemá význam. V zime však podľa podmienok a pretečeného ľadu - poskytuje trávnatý charakter vrchu možnosti pekných mixových výstupov v jeho JV stene.

Zostup:

Do doliny Rovienok a Bielovodskej doliny spadá Vrch tzv. Horičkovým úplazom - až na dno Bielovodskej doliny (CH)
Do Javorovej doliny - Z JV vrcholu popod hrebeň smerom na sever na strane Rovienok pod SZ vrchol a traverz ďalej až do Sedla nad Zeleným. Zo sedla dole strmým žlabom (možno i zlaniť o pravú bočnú stenu v sedle), ktorý sa neskôr zmierňuje na dno Zelenej dolinky Javorovej. (CH) Pozor v zime veľmi lavinózny terén!