Home      Javorový štít - 2417 m
Výber steny / Face selection:    N   SW  
Popis:

Majestátny štít s dvoma vrcholmi v hlavnom hrebeni, kde tvorí spoločnú základňu s Malým Javorovým štítom, od ktorého ho oddeľuje na západe Javorová škára. Východný (hlavný vrchol) oddeľuje od Z vrcholu Javorová štrbina. Jeho hrebeň na východe končí Javorovým sedlom. Jeho S stena je súčasťou Javorového múru (pozri Javorový múr) a cesty v 400 m S stene patria k vážnym horolezeckým výstupom (najmä v zime).
Do Veľkej Studenej doliny vysiela krátky, ale rozšírený JV hrebeň so širokou kamenistou vrcholovou galériou, JZ stena nad Zbojníckym spádom je vysoká do 300 m. a je charakteristická svojími žlabmi a piliermi, ktoré sú viditeľné od Zbojníckej chaty. Cesty v tejto stene sú vhodné aj na zimné lezenie. Na V strane spadá galéria do Ostrého kotla. Prístup k JZ stene: Od Zbojníckej chaty žlte značkovaným chodníkom vedúcim do Priečneho sedla priamo pod JZ stenu. (20 min). Prístup k S stene: Najjednoduchší z Javoriny a Malej Studenej doliny (viď Javorovú a Malú Studenú dolinu), Zložitejší prístup od Zbojníckej chaty cez Javorové sedlo.

Zostup:

1. Zostup do Ostrého kotla k Sivým plesám. (CH) 2hod - K Zbojníckej chate. Po kamennej galérii na V stranu Javorového štítu. Pod Javorovým sedlom sa z doliny doľava tiahne hlboká roklina, ktorá je v hornej časti rozdvojená skalným pilierom. Na hornom konci v štrbine má roklina kolmú stienku po ľavej (JV) strane (stienku vidíme od Zbojníckej chaty ako ľavú hranu akéhosi tretieho vrcholu). Do štrbiny traverzom zo štrbiny medzi vrcholmi k JV. V zostupe ľavou vetvou rokliny, keď jej rozdelenie končí, tak jej ľavou stranou, alebo priamo dole po lámavých skalách a sutine do doliny. Aj v lete býva často v rokline sneh.
2. Hrebeňom z V vrcholu a do Javorového sedla (problémy prekonávajúc z pravej strany hrebeňa). Zo sedla exponovane, ale ľahko do Ostrého kotla, alebo na sever, ťažšie, po rampe doprava do Javorovej doliny.