Home      Ľadový štít Malý - 2611 m
Výber steny / Face selection:    NE   S  
Popis:

Malý Ľadový štít s dvoma vrcholmi SZ 2611 m a JV 2608 m, sa nachádza v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Od Ľadového štítu ho oddeľuje Ladová štrbina a od Širokej veže známy turistický priechod Sedielko, Smerom na JV vysiela dlhý hrebeň ( Malá Ľadová štrbina, Ľadový zub, Zadná Ľadová škára, Ľadový hrb, Predná Ľadová škára, Pfinova kopa), ktorý oddeľuje kotlinu Piatich Spišských plies od dolinky pod Sedielkom. Na západ ešte vysiela krátke Suché rameno. Južná stena Malého Ľadového štítu a jeho JV hrebeňa je obĺúbeným horolezeckým terénom s pomerne uzatvorenou históriou. Skala je väčšinou dobrá a blízkosť Téryho chaty zabezpečuje stene dostatok horolezcov v letnom, ale aj zimnom období. Prístup pod J stenu: Po zelenej značke vedúcej do Sedielka od Téryho chaty asi 1 a 1/4 hod.

Zostup:

Najpraktickejší zostup - do Sedielka a k Téryho chate 1 a 1/4h. Pozri aj zostupy uvedené pri Ľadovom štíte. Z ciest v pravej časti steny - lávkou a chodníkom pod hrebeňom vedúcim k Pfinovej kope (smerom k Prostrednému hrotu) až k ľahkému krátkemu trávnatému žľabu vedúcemu na turistický chodník vedúci zo Sedielka - tým dole. Ak sa chceme vrátiť pod stenu, tak z chodníka odbočíme skôr, do sedielka pod výraznou vežou, ktoré je zakončením rampy pod pravou časťou steny. Z tohoto sedielka zlezieme asi 20 m na rampu pod stenou (II-III, žltá šipka na foto). Je možné tento krátky úsek aj zlaniť zo skalných hodín (slučka, ak tam ešte je).