Home      Snehová veža Malá - 2160 m
Výber steny / Face selection:    NW  
Popis:

Je to prvá veža v hrebeni Snehových veží, dívajúc sa na Ľadovú dolinku od Čierneho plesa Javorového, ktorá spadá do Čiernej Javorovej doliny mohutnou, 550 metrov vysokou stenou. Z lezeckého hľadiska je to veľmi vyhľadávaný skalný objekt, najmä pre spomínanú SZ stenu. Kým od Prostrednej Snehovej veže ju oddeľuje Predná Snehová štrbina, zatiaľ tým, že vlastne ukončuje hrebeň Snehových veži, spadá do Čiernej Javorovoj doliny otvorenými stenami a hrebeňmi. Je to výborný cieľ na zimné horolezectvo.
Prístup: Z chodníka vedúceho z Javoriny do Sedielka odbočíme v mieste, kde sa chodník stáča prudko doprava (2 h. ) a vľavo dole je znateľná čistina - tou prudko dole a lávkou cez potok Javorinka už nad sútokom z Čiernym potokom. Znateľným chodníkom, ktorý traverzuje svah nad Javorinkou hore doprava a potom serpentínami lesom a pomedzi kosodrevinu k Čiernému Javorovému plesu. (1 h.) Od plesa pravou stranou doliny až ku svahu pod Ľadovou dolinkou, ktorú sprava ohraničuje Malá Snehová veža svojou SZ,Z A JZ stenou.

Zostup:

Zostup: Do Prednej Snehovej štrbiny , ktorá oddeľuje Malú a Prostrednú Snehovú vežu hrebeňom na JV (ako celým hrebeňom Snehových veží), Z vrcholu niekoľko metrov na východ a potom priamo hrebeňom na JV cez platňu stĺpovitej vežičky a dolu do Prednej Snehovej štrbiny (I, 45 min). Zo štrbiny dole pravým rebierkom (z pohľadu dole) a ďalej dole roklinou šikmo doprava , na S do Kotlinky pod Snehovým (II). Obrázok Alternatíva: Na obrázku zostupu z MSV je zakreslené zlaňovacie stanovište vytvorené 2015. V zimných podmienkach a za tmy je bezpečnejšie zostupovať zlanením ako schádzaním. Pri zostupe snehovým žľabom padajúcim z Prednej snehovej štrbiny do Čiernej Javorovej (na V) v smere zostupu po pravej strane nad skalnými prahmi je umiestnená skoba s karabínou, z ktorej sa dá pohodlne zlaniť na 50 m cez 2 prahy až na dno Čiernej Javorovej doliny. Logické, jednoduché a bezpečné riešenie zostupu.