Home      Kolový štít - 2418 m
Výber steny / Face selection:    SE  
Popis:

Kolový štít je rozložitou pyramídou v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier v závere Malej Zmrzlej doliny. Dominuje taktiež uzáveru Kolovej a Čiernej Javorovej doliny. SV hrebeň štítu, v ktorom sú Kolové zuby, oddeľuje od Zmrzlej veže Kolová štrbina a od Čierneho štítu tiahly hrebeň do Čierneho sedla a Nižného Čierneho sedla. Na SZ vysiela z vrcholu dlhý hrebeň cez Svinku, ktorý sa končí v Úplaze. Na JV je obrátený peknou 250 m vysokou stenou. Stena sa skladá z troch častí. Dolná časť je platňovitá, prostredná má tri charakteristické veže nad ktorými je horná málo strmá a trávnatá časť pod vrcholom. Pravý pilier masívu steny tvorí predsunutá platňovitá Kolová vežička (poľsky: Kolowy Mniszek) oddelená trávnatým sedielkom a žľabom od Pravej veže JV steny (V sprievodcovi je spracovaná samostatne). JV stena poskytuje pekné lezenie prevažne v pevnej skale.
Prístup: K Brnčalovej chate pozri Dolina Bielej vody Kežmarskej. Od Brnčalovej chaty popri Zelenom plese vľavo po chodníčku pod vodopád z Veľkej Zmrzlej doliny (tzv. "Fľaška"), cez potok doprava vo výhodnom mieste na strmý skalný pilierik, ním hore aj s pomocou reťazí až na spodný prah Veľkej Zmrzlej doliny. Odtiaľ trávnatým chodníčkom a lávkou vodorovne doprava (skalní mužíci) tesne popod V hrebeň, ktorý vysiela Čierny štít. Ťažší úsek traverzu cez skalnú stienku je zabezpečený reťazami. Po prekonaní lávky dosiahneme morénový prah Malej Zmrzlej doliny (1,5 hod). Dolinou ľahko hore pod vybraný štít.

Zostup:

Zostup: Južným hrebeňom po balvanovitom chrbte viac zľava bez ťažkostí (CH-I) smerom k Čiernemu štítu do Čierneho sedla (10 min) a serpentínami chodníčkom dole do doliny (1/2 hod.)