Home site  High Tatras - Furkotská dolina   
Hotové štíty
Processed peaks

Bystrá vežička Predná
Bystrá vežička Prostredná
Bystrá vežička Veľká
Bystrá vežička Zadná
Bystrý Hrb Predný
Bystrý Hrb Prostredný
Bystrý Hrb Zadný
Kozia stena
Ostrá veža
Ostrá vežička
Solisko Malé
Solisko Mlynické-Štrbské
Solisko Predné
Solisko Prostredné
Solisko Veľké
Solisková kopa Predná
Solisková kopa Prostredná
Solisková kopa Zadná
Solisková veža Predná
Solisková veža Zadná
Soliskové hrby
Soliskový hrebeň

Subvalleys & folds:

Furkotská dolina

(For the moment in SK language only) Furkotská dolina leží na západ od Štrbského Plesa medzi hrebeňmi Ostrej a Soliska. Je 5 1/2 km dlhá, otvorená na juh; pretína ju niekoľko prahov (terás), za ktorými sú uložené plesá. Na terase v pásme kosodreviny sú dve malé Furkotské plesá. Za ďalšou terasou je Nižné Wahlenbergovo pleso a za posledným prahom v závere doliny druhé najvyššie tatranské jazero, Vyšné Wahlenbergovo pleso (2145 m). Plesá sú pomenované po švédskom učencovi Göranovi Wahlenbergovi, ktorý r. 1813 botanizoval vo Vysokých Tatrách. Záver doliny tvorí nevýrazný Furkotský štít. Dolná časť doliny je zalesnená a už pri lesnej ceste na Jamské pleso (tzv. Nedobrého cesta) možno tu vidieť vzácne tatranské borovice - limby. Dolinou preteká Furkotský potok, ktorý sa pod dolnou cestou (zelená značka) Štrbské Pleso - Tri studničky spája so Zlomiskovým potokom, pretekajúcim Važeckou dolinou, a tak spolu vytvárajú Biely Váh. Hrebeň Soliska oddeľujúci Furkotskú dolinu od Mlynickej doliny je hranicou povodia Váhu a Popradu, a tak aj Čierneho a Baltského mora. Dolinou vedie značkovaný chodník do Bystrého sedla a ďalej do Mlynickej doliny. Na hrebeni Soliska pri sedačkovom výťahu je chata, prístupná z Furkotskej doliny značkovaným chodníkom. Najvýhodnejším východiskom túr do Furkotskej doliny je Štrbské Pleso.