Home      Solisko Predné - 2093 m
Výber steny / Face selection:    E   W  
Popis:

Predné Solisko je populárny z juhu turisticky dosiahnuteľný dvojvrchol s pekným výhľadom na juh. Z Predného Soliska zbieha na juh pozvoľný, kosodrevinou a trávou porastený široký chrbát, na ktorom je blízko pod vrcholom situovaná Chata pod Soliskom, horná stanica sedačkovej lanovky a lyžiarskej zjazdovky, ktorá ústi do zjazdovky Interski na Štrbskom plese v lyžiarskom areáli FIS. Od Mlynického Soliska je štít oddelený Zadným a Predným Soliskovým sedlom, Toto široké sedlo je prerušené vyvýšeninou tzv. Soliskovým hrbom. Sedlo je ľahko priechodné zo strany Futkotskej i Mlynickej doliny, a taktiež je možné obísť Soliskový hrb po oboch stranách i hrebeňom. Sedlo je častým cieľom lyžiarských túr. Predné Solisko i sedlo je ľahko dostupné od západu z Furkotskej doliny. Z Mlynickej doliny tvorí štít niekoľko rebier a veží z horolezeckého hľadiska zaujímavejších. Do Mlynickej doliny spadá niekoľko pilierov a rebier. Sprava spadá výrazný pravý pilier. Najvyraznejší je prostredný pilier, ktorý v spodnej časti vytvára na pohľad charakteristickú vežu, ktorá na každú stranu vysiela ešte krátke rebrá. Ľavý pilier je pomerne krátky, rozorvaný a pred ukončením zaniká v zrázoch Predného Soliska. Ľavý pilier od prostredného oddeľuje výrazný žľab. Pozri i Soliskový hrebeň.

1. Masív Predného Soliska-V
2. Masív Predného Soliska-V

Prístup k V stene: zo Štrbského plesa po žltej značke pod vodopád Skok a odtiaľ doľava po suti pod stenu, cca 1.5 až 2 hod. Oproti prostrednému pilieru, sa nachádza malá poľana (blízko potoka), odtiaľ najprv okolo 100 m po neznačkovanom chodníku do ľava (chodník je čiastočne zarastený kosodrevinou) a po suti pod piliere. 1 – 1,5 hod.
V Stenu spracoval predovšetkým Jozef Gurník, a tiež Marián Bobovčák.
Pozn.: aktérov a rok výstupových trás, označených otáznikom, sa dosiaľ nepodarilo zistiť.

Zostup:

Z Predného Soliska je najjednoduchší zostup červeno značkovaným chodníkom ku Chate na Solisku. Z ciest v ľavej časti priamo k sedačke na Solisko.