Home      Ostrá veža - 2129 m
Výber steny / Face selection:    E  
Popis:

Ostrá veža je výraznou dvojvrcholovou vežou v južnom hrebeni Ostrej. Tento hrebeň rozdeľuje Furkotskú dolinu od Doliny Suchej vody. Ostrá vežu oddeľuje na juhu od Ostrej vežičky Vyšný Ostrý zárez. Zo severu ju od masívu Kozej steny oddeľuje Ostrý zárez. Jej Severný a Južný vrchol sú ostré veže predelené Ostrou štrbinou. Jej východné steny z Furkotskej doliny vysoké asi 150 -180 m. poskytujú v tejto oblasti pekné lezecké cesty. Zo Suchej doliny od západu je Ostrá veža jedinou členitejšou vyvýšeninou hrebeňa Ostrej. Popod výšvihy tu prebieha lávka Ostrej. Ostatné západné steny hrebeňa sú ľahko prístupným skalnato-trávnatým terénom z horolezeckého hľadiska málo zaujímavým. Prístup k Východnej stene turistickým chodníkom vo Furkotskej doline ešte pod morénou Nižného Wahlenbergového plesa odbočíme doľava pod stenu. (Prístup pozri aj Soliskový hrebeň). Suchá dolina je chránenou dolinou a prístup do nej je zakázaný. Praktickým priechodom do nej bol Sedielkový priechod (CH - pozri foto), - široké trávnaté sedlo oddeľujúce Sedielkovú kopu od hrebeňa Ostrej. Sedlo sa využíva pri zostupe zo štítu lávkou Ostrej.

Zostup:

Zostup z Ostrej veže - najpraktickejší - prechod do Ostrej štrbiny (II-III) medzi vrcholy a z nej dole na západ žľabom na lávku Ostrej veže (CH). Táto sutinová lávka traverzuje nad Dolinou Suchej vody až do Sedielkového priechodu. (45 min.) Z neho ľahko dole (CH) do Furkotskej doliny na Východ. V zime na snehu.