Home      Bystrá vežička Predná - 2250 m
Výber steny / Face selection:  
Popis:

Bystré hrby a Bystré vežičky - pozri Zadná Bystrá vežička