Home      Bystrá vežička Zadná - 2250 m
Výber steny / Face selection:    W  
Popis:

Ak z Bystrého sedla ideme po hrebeni na JV, pred nami sú Bystré hrby a za nimi Bystré vežičky. Z horolezeckého hľadiska nemajú väčší význam. Najvýraznejšie sú z Furkotskej doliny. Bystré hrby pozostávajú z troch hrbov a dvoch štrbín - Zadný Bystrý hrb, Zadná Bystrá štrbina, Prostredný Bystrý hrb, Bystrá štrbina, Predný Bystrý hrb. Bystrá lávka oddeľuje Bystré hrby od Bystrých vežičiek. Bystré vežičky pozostávajú zo štyroch hrbov a z troch štrbín — Veľká Bystrá vežička, Malá Bystrá štrbina, Zadná Bystrá vežička, Prostredná Bystrá vežička, Predná Bystrá štrbina. Bystré vežičky oddeľuje od Soliskových kôp Zadná Solisková štrbina. Bystré hrby, pokiaľ ich obchádzame, nepredstavujú lezecký problém. Liezť ich priamo po hrebeni je náročnejšie. Z Bystrých vežičiek je najťažšia druhá, (II-III). Bystré hrby a Bystré vežičky možno obísť nízko nad Furkotskou dolinou, ako i nad Mlynickou dolinou až na Zadnú Soliskovú Štrbinu.