Úvodná stránka  Vea pod Skokom - 1860 m
Cesty:

1. Cez kút (V,V+) 1,5 h.   N   Schéma  
2. V ríši snov (VI+,A2)   N   Schéma  
3. Ľavým zárezom západnej steny (IV) 1 h.  N    
4. Ľavá hrana Z steny (V+, A2, OS: 8/8+) 6 h.   N   Schéma  
5. Tatarkova cesta - Z (IV+, A2, OS: 7+/8-) 8 h.   N   Schéma  
6. Prostriedkom veže - západ (VI-, A0)   N    
7. Veterný kút (V-)  N   Schéma  
8. Zima na krku (VII-) 3,5 h.  N   Schéma  
9. Petrolín-AA (IV+) 2h.   N   Schéma  
10. Pre Jarku (IX-) 3 h.   N    
11. Aurora borealis ( IX )  N    
12. Princezná AMY (8+/9-)  N    
13. Crux (VIII) JZ stena  N   Schéma  
14. Tenkrát poprvé (M5) 2h.  N    
15.JZ-Náhradný plán (M5+)3h.   N   Schéma  
16. Z núdze cnosť (M5)   N    
17. Dva dni v Chujave (M5!) 2h  N   Schéma