Mapa z edície Tatraplan je uverejnená so súhlasom vlastníka a autora mapy

Mapa Vysokých Tatier PL-SK v celku · Whole map of HT 1:25000  (9222 x 6094 px !!!)

Výber oblasti - kliknutím v mape: (Click to map - select area:)