Úvodná stránka  Solisko Mlynick trbsk - 2301 m
Cesty:

1. Ľavé rebro (IV, V+) 4-5h.   N    
2. Ľavý žľab (II-III) 3-4 h.  N    
3. Komín (II-III) a var.3a 3-4h.   N    
4. Medvec - Sim (VI) 3h.  N   Schéma  
5. Kamčina cesta (VI) 4h.  N   Schéma  
6. Moylan (VII) 3,5h.  N   Schéma  
7. Quo Vadis (VII) 3,5h.  N   Schéma  
8. Arnove rebro (IV+, miesto V+) 6h.  N   Schéma  
9. Stredný zárez (III-IV) 4h.  N   Schéma  
10.Pilier 116 (III-IV) 3,5h.  N   Schéma  
11.Prostredný žlab (II-III,V, 60st) 3,5h.  N    
12.Zlatý pilier (IV,V) 6h.  N   Schéma  
13.Pravý žľab (IV, V-) 5h.  N   Schéma  
14.Kubínove rebro (III) 3h.   N    
15. Žľabom (I) 1h.  N    
16.Nízka lávka priamo (I) 1h.  N    
17.Intermezzo (IV) 2h.  N    
18.Štrbské Solisko -hrana (IV) 1,5h.  N    
19.Šedá lávka (CH- I) 1h.  N    
20. Prostredné rebro (III - I) 1,45h.   N