Úvodná stránka  Solisko Mal - 2336 m
Cesty:

1. Vyšná Solisková štrbina (I) 1h.  N    
2. Prostredná Solisková štrbina (I) 1h.  N    
3. Zadná Solisková veža - piliere (II až IV+) 2-3h.  N    
4. Zadná Solisková veža stenou (I-II,III) 2h.  N    
5. Zadná Solisková veža vhĺbením (II-III) 2h.  N    
6. Nižná Solisková štrbina (I) 1h.  N    
7. Predná Solisková veža (II-III) 2h.   N    
8. Predná Solisková veža vhĺbením (III) 2h.   N    
9. Solisková štrbina-S ľavý žľab (I) 1,5h.  N    
10. Solisková štrbina rebrom (IV) 2h.  N    
11. Solisková štrbina-J pravý žľab (II) 1,5h.  N    
12. Malé Solisko ľavá časť (II) 1h.  N    
13. Malé Solisko pravá časť (I-II) 1h.  N    
14. Vysoká lávka (I-II) 1.5h.  N    
15. Ľavý pilier (M3) 3h.  N    
16. Pravý pilier (IV) 2h.  N