Úvodná stránka  Rohov hrebe - 2300 m
Cesty:

1. Stefanski - Wilczkowski (V) 6h.   N    
2. Hajdukiewicz-Nesseltuch-Sawicki (V/A1) 10h.  N    
3. Via Calvados (V-/A1) ?h.   N   Schéma  
4. Čakajúci komín (V+/A1),ľad 90 17h.   N   Schéma  
5. Ľavý pilier (V) 10h.   N    
6. Komín Bednárovcov (V/A1),ľad 60 22h.   N   Schéma  
7. Ľavý pilier ( V/A1)   N   Schéma  
8. Diagonála (V-/A1, free VII) ľad 60 10h.   N   Schéma  
9. Bimbovi na pamiatku (V-) 3h.   N   Schéma  
10. Cesta za Roh (V/A0)   N   Schéma  
11. Honowski-Wilczkowski (V) 7h.   N    
12. Worwova cesta (V) 7h.   N    
13. Pravou časťou steny (6, pôvodne VI,A1) 5h.   N   Schéma  
14. Prostriedkom platne (V+) 7h.   N   Schéma  
15. Titanová pasca (IV+/A0),ľad 80   N   Schéma  
16. Mzda strachu (VI-) 8h.   N   Schéma  
17. Pravý pilier (V) 5h.   N    
18. Cesta zárezom (M7-, pôvodne V-/A1)   N   Schéma  
19. Platňami pravého piliera (V/A2, OS VII-) 21h.   N   Schéma  
20. Pravý pilier priamo (V-) 4h.   N   Schéma  
21. Horná časť žľabu (IV) 4h.   N    
22. Kogut-Lazarski (IV) 2,5h.   N    
23. Ľadopád - Bratislavský ľad   N