Úvodná stránka  Pust str - 1875 m
Cesty:

1. Ľavým ohraničením SV steny (I,II) 2h.   N    
2. Jaczewski-Tadeusiak (VI) 2h.   N    
3. Ľavým žlabom a Ľavým rebrom (V) 5h.   N    
4. Zimná predzáhradka (V) 4h. a Szczecinianova cesta   N   Schéma  
5. Doublis-Sklodowski (IV) 9,5h.a La Traviata (V) 5h.   N   Schéma  
6. Prostredným rebrom (IV) 3h.   N    
7. Pravý žlab (V) 3h.  N   Schéma  
8. Pravý pilier Cez žlté platne (V,A3,RP:8) 17h.
8a. Variant v žltých platniach (AF VIII-)
 
 N   Schéma  
9. Pravý pilier Drlík-Pelc (V,A2,RP:7-) 9h.
9a. Variant Pravého piliera (PP VIII)
 
 N   Schéma  
10.Pravý pilier Poľská cesta (VI,A2) 10h.   N    
  N    
  N