Úvodná stránka  Prostredn hrot - 2441 m
Cesty:

1. Kútom (V, 75st) 2h.   N   Schéma  
2. Cez platňu (V-, A0, OS:V) 2,5h.  N   Schéma  
3. Stokom vody (IV, 75-90st.)   N    
4. Žľabom (V,A1 OS V+ ) 9h.  N   Schéma  
5. Poustevnická (IV+ A1, RP V) 4h.  N   Schéma  
6. Kosovkové rondo (V-) 4 h.  N   Schéma  
7. Tatarka – Gibas (V-,A1 OS: VI)  N   Schéma  
8. Vánoční (V-,A1 RP: VII-) 8h.  N   Schéma  
9. Stredom steny (V, A1 RP: V+, hore III) 8h.   N    
10.Pilierom (V+)   N    
11.Kamzíčie hniezda (IV+) 3h.  N   Schéma  
12.Tatarka – Michalko ( IV+, 75st.)   N    
13.Ľavý pilier (VI+)  N   Schéma  
14.VŮNĚ JEHLIČÍ (M6)  N