Úvodná stránka  Mlynrik - 1790 m  Iné užitočné info 
Cesty:

1. Ľavý pilier (V+/VI) 8h.  N   Schéma  
2. Pankiewicz- Wolf (VI,A3,Ae,10-15h, RP7+)   N   Schéma  
3. Diagonála (VI,A1) 6h.   N   Schéma  
4. Biederman-Kurczab-Pogorzelski (VI,A4)  N   Schéma  
5. Direttissima (dnes VI,A2e, RP 8 s var. )  N   Schéma  
6. Direttissima a VO2max (RP 9)  N   Schéma  
7. Kastrator (RP 9-)  N   Schéma  
8. Cez Badyl (VI,A2 RP 8) 20-25h.  N   Schéma  
9. Kowalewského cesta (VI) 6h.  N   Schéma  
10. Samolewiczova cesta (VI,A2, RP:6) 10h.  N   Schéma  
11. Nyka - Rudnicki - Szurek (VI,A4 12-20h.)  N   Schéma  
12. Pod nami zem (VI+) 10h.  N   Schéma  
13. Tivadarova cesta (VI, A2) 12 h.  N   Schéma  
14. Fičúrova cesta (VI) 6h.  N   Schéma  
15. SV pilier (VI) 5h.  N   Schéma  
16. Zanzibar (VI, A3) 10h.  N   Schéma