Úvodná stránka  Mlynr Mal - 1975 m  Iné užitočné info 
Cesty:

1. Szczepanski - Orenburg (II) 4h.  N    
2. Stredom V steny (RP 5+, V+, A0) 6h.  N    
3. Gierychov komín V stena (VI) 4-8h.  N   Schéma  
4. Ľavý pilier ľavou časťou (VI+, A1) 13h.  N   Schéma  
5. Ľavý pilier (VI, A2, OS 7-) 12-15h.  N   Schéma  
6. Nyka vhĺbenie - "Sprezyna" (VI) 7h  N   Schéma  
7. "Skorkówka" (VI, A1, RP 6) 8-10h.  N   Schéma  
8. Direttissima (VI, A4, RP 8-)  N   Schéma  
9.Veľký komín (VI, A3, var. RP 6-/6) 3,5 h.  N   Schéma  
10. Kurtykowka - Pravý pilier (VI, VI+) 15h.  N   Schéma  
11.Kolorove sny-Pravý pilier (V+) 3-6h.  N   Schéma  
12. Gdanski komin (VI-) 5h.  N   Schéma  
13. Depresia Korosadowicz (V) 4h.  N    
14. Hirszowski - Onyszkiewicz (V+) 4h.  N   Schéma  
15. Machnikova cesta (V+, A0) 10h.  N   Schéma  
16. Severný pilier (VI) 3h.  N   Schéma  
17. Direttissima SZ steny (VII) 3h.  N   Schéma  
18. Kurczab - SZ stena (V-) 3h.  N   Schéma  
19. Direttissima SZ steny (VI) 4h.  N   Schéma