Úvodná stránka  Lomnick vea Vek PP - 2211 m
Cesty:

1. Čelnou stenou na ľavý pilier (V,A1 RP:7+) 8h.   N   Schéma  
2. P.S. hrana (RP:8+)   N   Schéma  
3. Via Verona (VI+/A3-A4, OS VIII-) 12h.   N   Schéma  
4. Variant PP (V+/A2 RP:9+) 4h.   N   Schéma  
5. Hrana PP variantu (V+/A2) 6h.   N   Schéma  
6. Pitahaya (VII-) 8h.   N   Schéma  
7. Arkáda (VII+,A4e, PP 9) 8h.   N   Schéma  
8. Star Gate (VIII)   N   Schéma  
9. Zárez (VI+/VII-)   RS1    
  N