Úvodná stránka  Kotlov tt - 2601 m
Cesty:

1. Prostriedkom steny (V) 4h.  N    
2. Michalko-Ondrejkovič-Žák (V+,A0) 6h.  N   Schéma  
3. Ľavý komín (IV-V) 4h.  N    
4. Pravý komín (III, miesto V) 5h.   N    
5. Pravou stranou–rebrom (III) 3-4h.  N    
6. Urbanovým žľabom 2h.  N    
7. Ľavým rebrom (IV) 3h.  N    
8. Tatarkova cesta (V-,A0) 6h.  N   Schéma  
9. Budhove oči (VII)  N   Schéma  
10. 50 rokov pre JAMES Bobrovec (VII)   N   Schéma  
11. Pilier motýľov (V)   N   Schéma