Úvodná stránka  Kostol Vek - 2151 m
Cesty:

1. Priamo SZ hrebeňom (ll-lll) 1 h.   N    
2. Ľavou časťou (II) 20 min.   N    
3. Prostriedkom steny (V) 2 h.   N    
4. Variant ľavou trhlinou (IV)   N    
5. Birkenmajerova cesta (IV) 2,5 h.   N    
6. Glowacz - Spath (IV+)   N   Schéma  
7. Hrebeňom (IV) 1 h.   N    
8. Obidením hrebeňa (II) 20 min  N    
9. Joe Crack (IV+) 2,5h.   N   Schéma  
10. Groń - Kijowski (IV - V) 2,5h.  N    
11. Dzurilla - Smik ( V ) 2,5h.  N    
12. Santa Catarina ( VI, A2 )  N   Schéma  
13. Radova cesta (IV-V) 2,5h.  N   Schéma  
14. Radosne wspinanie (VI-)  N    
15. Wniebowstąpienie (VI)  N