Úvodná stránka  Javorov tt - 2417 m
Cesty:

1. Výstup do Javorového sedla (VI) 6h.   N    
2. Biely kút (V/A2) 9h.   N   Schéma  
3. Čierna hlava (V/A2) 5h.   N   Schéma  
4. Janečka - Škrabák (VI/A1) ľad 60°-80° 25h.   N   Schéma  
5. Cermanov pilier (V) 4h.   N    
6. Stredom ľavého piliera (V/A1) 22h.   N   Schéma  
7. Čierny pilier (V+) 5h.   N   Schéma  
8. Babie leto (V/A1) 5h.   N   Schéma  
9. Miodowicz - Wolf (V+/A0) 12h.   N   Schéma  
10. Platňami (V) 4h.   N   Schéma  
11. Priatelia z Mesiaca (8) 21,5h.   N   Schéma  
12. Stredom steny (VI) 5h.   N    
13. Stanislawského komín (V) 5h.   N    
14. Stanislawského žľab (V) 5h.   N    
15. Martinov pilier (III-IV) 3h.   N    
16. Dolný variant cesty č.15. (II)   N    
17. Biely výlom (V/A2, RP6) 15h.  N   Schéma  
18. Stanislawski - Vogel (V) 5h.   N    
19. Slámov variant (V) 5h.   N    
20. Růžička - Vítek (VI/A1) 10h.   N   Schéma  
21. Komarnicky - Martin (IV) 3h.   N    
22. Kysilkova cesta (V/A1) 5h.   N   Schéma  
23. Červená platňa (V/A1) 8h.   N   Schéma  
24. Hranou platne (V+)   N   Schéma  
25. Žľabom do Javorovej škáry (IV) 3h.   N    
26. Bratříčku zavírej vrátka (VIII-) 7h.   N   Schéma  
27. Vojna a poézia (AF VIII/VIII+)   N   Schéma