Úvodná stránka  Grantova stena - 2245 m
Cesty:

1. Ľavým rebrom (IV) 4h.   N    
2. Ľavou časťou steny (IV) 3-4h.   N    
3. Ľavým pilierom (IV+) 4h.   N    
4. Superdirettissima (V+,A0, RP 7-/7)   N   Schéma  
5. Ľavým zárezom z kotla (IV) 3-4h.   N    
6. Gálfy - Kurilla (V,V+) 5h.   N    
7. Direttissima (V+,A2,RP:6+) 13h.   N   Schéma  
8. Cesta horských vodcov (V-VI,A1, RP6-) 7h.   N   Schéma  
9. Tatarkova cesta (IV+) 4-5h.   N   Schéma  
10.Kriššákova cesta-Pravým vhĺbením (V) 3h.   N   Schéma  
11.Pravým pilierom (IV,V) 3h.   N   Schéma  
12.Granátový Mních (III-IV,miesto VI,A1) 2h.   N    
13.Pravým rebrom (IV) 5h.  N