Home site  High Tatras - Važecká dolina   
Hotové štíty
Processed peaks

Kozia stena
Ostrá veža
Ostrá vežička

Subvalleys & folds:

Dolina Suchej vody
Zadný Handel
Predný Handel-Krivánsky žlab

(For the moment in SK language only) Važecká dolina sa rozprestiera na JV od vrcholu Kriváňa. Má jednu odnož, dolinu Suchej vody. Važeckú dolinu bez jej odnože ohraničuje od V južný hrebeň Krátkej, takzvaný Jamský hrebeň - Jamské veže, Krátka veža a Jamská kopa, ktorou sa hrebeň vo svojej skalnatej časti končí. Potom nasledujú trávnaté splazy JZ ramena Sedielkovej kopy. Severnú časť doliny ohraničuje Krátka, Špára a Rameno Kriváňa. Západné ohraničenie doliny vytvára Kriváň so svojím SV hrebeňom a J hrebeňom, Daxnerovým sedlom a Malým Kriváňom, ktorý sa zvažuje pozvoľným, neskôr širokým chrbtom Nad Pavlovou až do pásma lesov. Važecká dolina prebieha od severu spod Špáry smerom na juh cez Zadný Handel, Predný Handel a poľanu pod Babou. Pod jej najdolnejšou časťou sa nachádzajú Jamy. Rozkladajú sa medzi Veľkým Zlomiskovým potokom a Pavlovou. Je to nejednoliata terasa s hrbmi a jamami porastená lesom a kosodrevinou. Važecká dolina po Predný Handel meria približne 2,5 kilometra. Nižšie sa dolina rozširuje a stráca sklon. Odtiaľ smeruje na JV. V dolnej časti doliny je priestranná pozdĺžna poľana - Predný Handel, (1600 m.), v prostrednej časti je druhá tzv. Zadný Handel, (1850 m.). V hornej, už zúženej časti doliny, medzi Jamským hrebeňom, Špárou, Kriváňom a Malým Kriváňom, už nad skalno-sutinovým valom sa rozprestiera Krivánsky kotol, do ktorého spadajú mohutné východné zrázy Kriváňa. V Krivánskom kotle sa nachádza smerom na JZ Malé Krivánske pliesko. Nad ním je štyristo metrov dlhé Krivánske Zelené pleso. V najdolnejšej časti Važeckej doliny, JV od jej ústia, leží Jamské pleso. Cez Važeckú dolinu tečie Veľký Zlomiskový potok. Vodu čerpá z Krivánskeho Zeleného plesa. Prístup do doliny je červenou značkou od Štrbského plesa a ďalej modrou vedúcou na Kriváň. Tento chodník sa dotýka Važeckej doliny. V samotnej doline turistický chodník nie je.