Home site  High Tatras - Slavkovská dolinka   
Hotové štíty
Processed peaks

Slavkovská kopa
Slavkovský hrb Predný

Subvalleys & folds:

Slavkovská dolinka

(For the moment in SK language only) Slavkovskú dolinku uzatvára hrebeň Granátových veží, vybiehajúci z Bradavice na juhovýchod, a celá rázsocha Slavkovského štítu, tiahnúca sa smerom na východ. Dolinka je malá, pritom však pekná a zaujímavá. Leží bokom od turistického ruchu, lebo magistrála vedie pod jej ústím obráteným na juhovýchod a dolinky sa priamo nedotýka. Nad magistrálou sú v kosodrevine ukryté tri Slavkovské plieska (1676 m, jedno je stále, dve vysýchajú). Charakter Slavkovskej dolinky určuje Bradavica a Rohatá veža, ktorých strmé južné steny sa zrkadlia v hladine Szontágovho plesa. Je tu viacero dokonale vytvorených a zachovaných ústupových morén. Senná kopa, ktorá sa dvíha nad ústím doliny, je obrovská bočná moréna pomerne malého, asi 3 km dlhého a 400-800 m širokého slavkovského ľadovca. V dôsledku živelných pohrôm (najmä požiare kosodreviny) je tu vegetačný a pôdny povrch veľmi porušený. Východiskom túr do Slavkovskej dolinky je Hrebienok (lanovka zo Starého Smokovca), horský hotel Sliezsky dom alebo Starý Smokovec.