Home      Slavkovská kopa - 2345 m
Výber steny / Face selection:    W  
Popis:

Slavkovská Kopa je výrazný vrchol na konci Vareškového hrebeňa, ktorý smeruje na Slavkovský štít, od Vareškového hrebeňa je oddelený Vareškovou priehybou a od Slavkovského štítu - ho delí Priehyba nad Jamou. Slavkovská Kopa má dva vrcholy, nižší je už v postrannom S hrebeni, ktorý smeruje až k poslednej nápadnej veži masívu Slavkovského štítu - nad Veľkou Studenou dolinou tzv. Slavkovskej Stráži, ktorá sa do doliny láme strmou stenou a je vertikálne členená nápadnou galériou. Tento Severný hrebeňový výbežok oddeľuje Slavkovskú Jamu od Dolinky nad Vareškovým plesom. Z pohľadu od Veľkej Studenej doliny sa tento hrebeň Slavkovská stráž - Slavkovská kopa nazýva aj Vareškovým pilierom. Z horolezeckého hľadiska sú významné hlavne SZ - Z orientované steny Slavkovskej Kopy nad Vareškovou dolinkou. Poskytujú pekné najmä zimné lezenie v blízkosti Zbojníckej chaty. Z orientačného hľadiska v stenách je dobré využiť pomenovanie niektorých vyvýšenín vo Vareškovom pilieri podľa poľského názvoslovia, ktoré využívali v minulosti aj slovenskí horolezci. Pri pohľade od Zbojníckej chaty zľava: Slavkovská stráž - Nižný Vareškový priechod-Prostredná Varešková strážnica-Prostredný Vareškový priechod - Veľká Varešková strážnica (pozn. až potiaľ nazýva Puškáš tento hrebeň Slavkovská stráž) - Slavkovská priehyba- Jaminská vežička - Slavkovská Kopa. Slavkovská stráž je popísaná v sprievodcovi samostatne.
Prístup pod steny do Dolinky nad Vareškovým plesom. Modrou značkou smerujúcou na Zbojnícku chatu. Nad Vareškovým plesom odbočíme doľava a traverzom prejdeme dno Dolinky pod SZ-Z steny hrebeňa tiahnúceho sa zo Slavkovskej Kopy. (Od chodníka cca 10-15 min).

Zostup:

Zostup z vrcholu do Dolinky nad Vareškovým plesom: Zo Slavkovskej kopy doprava na Z hrebeňom smerom ku Vareškovej priehybe pred skalný zub (I) - odtiaľ šikmou rampou na Z asi 150m, ostro doprava k SV sutinovým pásom, potom cez žliabky priamo dole a šikmo doľava k SZ svahom a cez posledné stupne smerom pod žlab spadajúci od Slavkovského sedla (1 hod). Variant trávnatým svahom: z prvej štrbiny pred obtiažmi hrebeňa doprava dole k S v serpentínách, alebo žlabom asi 100m, traverz doľava k Z asi 200m ku žliabkom pod sutinovým pásom.
Zostup z Vareškových strážnic: ľahkým hrebeňom na Slavkovskú kopu a ďalej ako je popísané vyššie. (CH - I)
Zostúpiť do doliny je možné i žlabom zo Slavkovskej priehyby - cesta č. 6. (II, v zime na strmom snehu)

Zostup z vrcholu do Veľkej Studenej doliny: po úbočí Vareškových strážnic (CH) na dno Slavkovskej jamy. V jej ľavej časti ústi žľab, ktorý delí Slávkovskú stráž od Slavkovskej vežičky. Žlabom najprv strmo potom miernejšie až do doliny. (CH) V nepriaznivých podmienkach je Slavkovská Jama i žlab lavinózny.