Home      Slavkovský hrb Predný - 2289 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Predný Slavkovský Hrb je nenápadnou vyvýšeninou vo Vareškovom hrebeni smerujúcom na Slavkovský štít. Od Zadného Slavkovského hrbu ho v tomto hrebeni oddeľuje Vareškové sedlo a od Slavkovskej kopy zasa Varešková Priehyba. Zo strany Slavkovskej doliny cca 200 metrovú stenu tvoria nevýrazné rebrá preťaté žlabmi. V pravej dolnej časti steny je však nápadná čierna trojuholníková vežička, ktorá poskytuje v svojej južnej stene síce krátke, ale pekné lezenie v pevnej platňovitej skale. Pri pomerne jednoduchom zostupe je tak možné za jeden deň preliezť niekoľko, alebo všetky uvedené cesty.
Najpraktickejší prístup: Sprvu Granátovou lávkou od Sliezskeho domu cez Medvedie sedlo (Medvedí chrbát) a traverzom už nad kosodrevinou do Slavkovskej doliny (cca 1,5 hod.)
Upozornenie! - Podľa súčasného návštevneho poriadku Tanapu sa v Slavkovskej doline nesmie vykonávať horolezecká činnosť vrátane skalných stien - až po Granátovú lávku.

Zostup:

Zostup z vrcholu steny doprava smerom pod Vareškovú priehybu - chodeckým trávnatým žľabom pod stenu.