Popis cesty:

19. Kútmi na SZ vrchol (VII-) 7 hod.
V.German, L.Hlivják, 7-8.8.2015
Popis cesty od autorov: Kútmi na SZ vrchol, VII-, , 7h iba štítová stena, Kačacia dolina, Rumanov štít, SV stena. Línia začína z rampy pod štítovou stenou dva metre vľavo od jaskynky. Prvá dĺžka ide strmým kútom, ktorý je ukončený previsom. Ďalej mierne vľavo do výrazného obrovského kúta a ďalej do kotla medzi vrcholmi. Odtiaľ doprava jednu dĺžku platňou vpravo od komína a ďalej doprava platňovitým kútom priamo na SZ vrchol. Cesta viackrát križuje cestu 7. Rumanovým Korytom a štítovou stenou medzi vrcholmi - naznačené v schéme. Pekné lezenie v dobrej skale, prvá dĺžka môže byť mokrá. V prvej dĺžke sme nechali skobu a čok, v piatej skobu. Niektoré časti možno lezené skôr, v prvej dĺžke pod previsom je stará skoba s krúžkom. Prvá dĺžka PP ostatné OS. Pod štítovú stenu sme liezli ľavým variantom Prostredného piliera III-IV (Dorawski)

Viac info
Fototopo