Popis cesty:

47. Aprílová (V)
Ondrej Bizub-ľubomír Kolársky 20.5.2018

Opis od autorov: Cesta v SZ stene Zadnej Ostrvy má 4 dĺžky

1. Prvá dĺžka cca 60m za V. Taká na trenie, ale dá sa.
2. Druha dĺžka 55m za V.Celkom pekná-ujde
3. Tretia dĺžka 45m za IV. Ľahká- lážo plážo.
4. Štvrta dĺžka 40m za IV+ Priamo nahor potom popri vežičke kútom až nahor.
Top stand je spoločný s Augustovou cestou. Zlaňiť sa da cez Augustovú cestu, alebo pohodlne chodníkom cez sedlo v Ostrve.

Report na stránke James