Popis cesty:

21. Centrálny ľad (M7+, WI6+) 9 hod.
Venované pamiatke Dina Kuráňa.
R. "Riči" Nyéki, M. Sabovčík, A. Kadlečík, 30. 12. 2012

Zimná línia ľadom vytečeným v centre SZ steny Galérie Ganku. Ľadová línia takmer v celej dĺžke kopíruje cestu Centrálny kút a Studničkovú cestu, 280m, 9h, prvovýstup - OS, (v ceste zanechané štandy a v kľúčovej dĺžke dve skoby). Dva skalné úseky sú nové, ešte predtým nelezené narovnania.
Fototopo cesty
Story a fotografie z prvovýstupu

1. opakovanie OS: A. Suchý, M. Červienka, 3. 1. 2012