54. Pozdrav z pieskov (OS, VI+) 7,5h.
Popis cesty:

54. Pavúkova veža - Pozdrav z pieskov (OS, VI+) 7,5h.
Tomáš Brt a Ján Smoleň, 3.8.2010

355 m: dĺžky: 3, 5-, 5+, 6+, 6+, 6, 5+
L1: III, (35 m) - cestou Stanislawski
L2: V-, (50 m) - 40 m cestou Stanislawski, potom stenou doľava, 10 m na policu
L3: V+, (50 m) - stenou, kútom (voľné kamene!), doľava stenou a kútom na policu
L4: VI+, (55 m) - kútom, doprava na hranu, platňami mierne doľava na policu
L5: VI+, (60 m) - stenou a previsom doprava na rímsu, traverz doprava, kútom (voľné kamene!) a stenou doprava na balkón
L6: VI, (50 m) - stenou mierne doľava pod komín, komínom a stenou doľava (veľký blok!), kútom a stenou doprava pod previsnutí kút
L7: V+, (55 m) - stenou doprava na hranu, po hrane na trávnatú policu, ľahkým terénom na vrchol
materiál: čoky, frendy, výber skôb