53. Bocekova cesta (V) 4h.
Popis cesty:

53. Bocekova cesta (V) 4h.
K. Bocek, J. Šádek, 27.8.1949

Dolná časť výstupu opísaná ako cesta 34. Horná časť - Opis AP: Nemeckým rebríkom hore k miestu, kde mierne klesá. Hore do pukliny s veľkým vklineným balvanom a nad ním cez ďalšie balvany šikmo doľava na veľkú sutinovú terasu. Tu sa stretáva cesta Stanislawského a Szczepanského. Odtiaľ vidíme nad sebou asi o 30 metrov vyššie začínajúci zvislý žliabok, ku ktorého päte sa dostaneme okľukou zľava z ďalšej sutinovej terasky. Žliabkom asi 60 metrov hore, kde sa náhle zužuje v krátky, zvislý komín z hladkých stien. Obchádzame ho oblúkom stenou vpravo od komína po bielej skale porastenej trávou, neobyčajne ťažko, takže prídeme tesne vpravo pod komín, ktorý sa tu končí a prechádzame na skalné rebro. Odtiaľ po voľne ležiacich skalách niekoľko metrov hore, potom šikmo doprava a traverz doľava po hladkej skale, 8 metrov späť na spomenuté rebro. Po jeho ľavej, potom pravej strane hore do širokého žľabu, veľmi lámavá, drobiaca skala, po ktorom na kazateľňu zo svetlých blokov, hroziacich zosunutím, tri dĺžky lana, z nej zas na ďalšiu kazateľňu,tri dĺžky lana a ďalej na severozápadnú hranu. Ňou na vrchol.