52. Szczepanského cesta (II-III) 1,5h.
Popis cesty:

52. Szczepanského cesta (II-III) 1,5h.
H. Debinska, A. a J.A. Szczepanski, 26.8.1927 nad rebríkom
Zima: Z. Korosadowicz, J. Staszel 13.-14.4.1933 (liezli aj dolnú Szczepanského cestu - 16)

Opis AP: Szczepaňského cesta v pravej strane steny od Nemeckého rebríka. Nástup na Nemeckom rebríku v mieste, kde asi v troch štvrtinách dĺžky je vodorovná terasa, jediné miesto, kde Nemecký rebrík trošku klesá. Niekoľko desiatok metrov priamo hore do pukliny pod veľkým vklineným balvanom, ktorý prekonávame vzpieraním. Nad balvanom dobré stanovište. Dvadsať metrov traverz doľava, kúsok dolu, potom oblúkom doprava do skalnatého žíabu, ktorý sa tiahne šikmo doľava. Päťdesiat metrov ľahko po pevnej skale žľabu, potom cez 20 metrov vysoký prah na rozsiahlu sutinovú terasu. Na túto prichádza zľava Stanislawského cesta, ktorá potom od tejto terasy vedie priamo hore zárezom. Z terasy bežia doprava dva rovnobežné pásy, z ktorých na spodnom na rebro, ktoré ohraničuje náš žľab sprava. Od rebra ľubovolný prestup stenou so stálym odchýlením vždy viac vpravo hore na severozápadnú hranu, na ktorú vystúpime asi 60 metrov pod vrcholom. Zima: Z väčšej časti velmi strmý snehový výstup na snehu. Najmä jeho dolná časť až na veľkú sutinovú plošinu sa používa pri zimných výstupoch celou stenou ako jediné obídenie skalných platní v hornej časti Stanislawského výstupu.