51. Plškova cesta (VI) 6h.
Popis cesty:

51. Plškova cesta (VI) 6h.
F. Plšek, V. Schvarc, V. Zachoval, 30.8.1950
Sólo: P. Jackovič, 7.10.2005

Opis AP: Výstup z pravej časti steny, medzi cestou Stanislawského a Szczepanského, od Nemeckého rebríka. Nástup na Nemeckom rebríku, stredom steny, medzi Stanislawského a Szczepaňského cestou. Nastupujeme na pevné previsnuté stupne, ktoré vo výške 15 metrov pretína vodorovná puklina. Zdoláme ju asi 4 metre traverzom vľavo na pevné stupne, ktoré prechádzame priamo na skalnú lávku. Odtial ideme kolmo hore v hladkej previsnutej stene s jemnými záchytmi, skúpymi na skobovanie, 60 metrov. Tu prichádzame na trávnatý balkón, ktorý pretína kolmá škára; po jeho pravej strane sa začínajú čierne mohutné previsy. Pokračujeme jeho ľavou časťou previsnutou stenou na ďalší trávnatý stupeň až pod klenby čiernych previsov, lišajník a voda. Vlhkým komínom vystúpime na hranu previsov a touto hranou vystupujeme kolmo hore až do miesta, kde sa Stanislawského a Szczepanského cesta dotýkajú. Ďalej traverzom ich stredom cez uvoľnené obrovské bloky na skalné sutinové pole pod hladkou stenou, ktorá má červené škvrny. Miernym traverzom vpravo vystúpime po veľkých stupňoch okolo obrovského obdĺžnikového balvana na veľkú skalnú lávku, dve dĺžky lana, v spádnici vrcholu. Odtiaľ sa ľahko dostaneme kolmým výstupom na vrchol.