49. Komarnického cesta (V) 4h.
Popis cesty:

49. Komarnického cesta (V) 4h.
A.G. Hefty, G. Komarnicki, 18.8.1912
Zima:K. Bocek, Č. Harníček, R. Kuchař, A. Puškáš, 1.4.1953

Opis AP: Komarnického cesta v ľavej časti steny, nad Nemeckým rebríkom. - Nástup na Nemeckom rebríku na začiatku trhliny, ktorá vedie sprava dolava na veľkú sutinovú terasu nad nápadnou previsnutou platňou. Práve naproti v kulise, ktorá lemuje Nemecký rebrík, z vonkajšej strany je nápadná ihla. Trhlinou, ktorá vyššie prechádza v úzky pás. Doľava hore na sutinovú terasu pod platňou. Žliabkom medzi stenou vpravo a rebrom vľavo hore, potom rebrom až mizne v stene. Doľava do ďalšieho žliabku a z neho doľava na temeno zľava jej ohraničujúceho rebra. Odtiaľ vedie doľava k rebru pohodlný sutinový pás. Dolný schod rebra zliezame zľava, potom sledujeme jeho hranu. Vyššie prechádza rebro v skalnú rampu, nakoniec v sutinový pás. Desať metrov pred jeho koncom je rozľahlá sutinová plošina pod 40 metrov vysokou bielou stenou. Prekonávame ju v plytkom záreze vpravo. Miestami neobyčajne ťažko. Nad stienkou niekoľko metrov doprava do výklenku, potom žliabkom šikmo doprava hore a z neho na sutinový, doprava vybiehajúci pás. Najprv je vodorovný a široký, potom sa zužuje a vedie strmo po stene hore už k zďaleka viditeľnému obrovskému odštiepenému balvanu. Vpravo nad nami vidíme veľkú vežu v rebre, ktoré vystupuje zo steny. Ešte desať metrov pred odštiepeným balvanom dve dĺžky lana po stene priamo hore k veľkému výklenku, svetlý vylom skál. Cez strmú a hladkú platňu doprava hore na sutinový pás. Po páse na zmienené, zo steny vystupujúce rebro, ktoré je tu vodorovné. Na opačnej strane rebra 50 metrov po vodorovnom sutinovom páse doprava, potom za rohom na sutinovú plošinu, od nej šikmo doprava hore k dvojmetrovému skalnému zubu, ktorý sa opiera o stenu. Asi 50 metrov ďalej vpravo vidíme rebro, ku ktorému musíme traverzovať otvorenou stenou. Od skalnatého zuba najprv tri metre dolu. Potom po lište do steny a kúsok hore k odštiepenému balvanu. Cez stienku na plošinu, prechádzame ňou až k pravému okraju. Traverz po hladkej a strmej platni niekoľko metrov doprava, potom krok na protiľahlú, úplne hladkú platňu, neobyčajne ťažko, a k jej hornému okraju. Odtiaľ ľahko cez balvany na rebro, na ktoré vystupujeme pri dvojici skalných zubov. Cez rebro a traverz po trávou porastených skalách mierne hore doprava na ďalšie rebro. Za ním prídeme na Stanislawského cestu, ktorou vystupujeme bez väčších ťažkostí pod štítovou stenou. Buď Stanislawského cestou priamo na vrchol, alebo doprava na severozápadnú hranu 30-40 metrov pod vrcholom. Ďalej ňou na vrchol.