47. Cvičná stienka 40 m.
Popis cesty:

47. Cvičná stienka 40 m. Slúži na nácvik lezenia - 4 cesty, osadené nity.
Preistil P. Jackovič.