40. Platňou (V+,A4, RP:7+) 29h.
Popis cesty:

40. Platňou (V+,A4, RP:7+) 29h.
J. Rybička, J. Šmíd, 14.-16.3.1976
Leto: L. Škalda, O. Šváček, V. Suchel, V. Svrček, K. Tomeš, 10. a 12.-13.8.1977
RP7+, M. a M. Coubalovci, 3.-4.10.1986
OS7+ zima: V. Valach, P. Motlo, 13.1.1990
cesta je v strednej časti totožná s cestou 38.