37. Kamasútra (VI,A4) 20h.
Popis cesty:

37. Kamasútra (VI,A4) 20h.
P.Jackovič, J. Skokan, 15.-17.2.2002