30. Platne Weberovky (V+,A2, RP:7-) 12h.
Popis cesty:

30. Platne Weberovky (V+,A2, RP:7-) 12h.
B. Adam, D. Bakoš, M. Orolín, 29.6.1974
Zima: S. Glejdura, B. Patričný, 21.-23.12.1979