26. Direttissima (VI,A2, RP6+)
Popis cesty:

26. Direttissima (VI,A2, RP6+ až 7-)
J. Ďurana, K. Hauschke, P. Pochylý, J. Unger-Zrust, 17.-18.9.1963, 20h.
Zima: J. Ďurana, P. Pochylý, I. Špitálsky, 27.-30.3.1964
V súčasnosti čas prelezu po rebrík cca 5 hodín.

Info z prelezu Varga - Brostl, 17.9.2012 : Štandy su nasledovné: 1. z Weberovky, 2. šlingy za kameňom, 3. tri skoby so šlingami. 4. je kramľa na Bielej Platničke. Štand č. 4 podľa nákresu sme vynechali (neviem ani či tam je) a liezli az ku č. 5 podľa nákresu. Štand číslo 6 je za kútom naľavo (nie napravo ako na nákrese) - tri skoby a historická expanzná skrutka. Č. 7 je kramľa, od nej traverz doľava a trochu dole. Štand 8 je na polici pod kľúčovým komínom. Štand 9 je nad komínom asi 10 m. Dĺžky "kolmý kút" a "kľúčová stienka s traverzom ležmo" sú spojené do jednej, štand 10, je za traverzom. Posledný jedenásty štand je na Nemeckom rebríku.