17. Cigáni idú do neba (VI,A0, RP:6) 10h.
Popis cesty:

17. Cigáni idú do neba (VI,A0,RP:6) 10h.
I. Súkeníková, V. Houba, S. Martinka, E. Velič, 2.3.1985
OS: P.Jackovič, J. Skokan, 13.2.2000 (VI)