16. Szczepanského cesta (IV) 2h.
Popis cesty:

16. Szczepanského cesta (IV) po N.R. 2h.
J. K. Dorawski, A. a J.A. Szczepanski, 26.7.1929
Druhá Szczepanského cesta je v štítovej stene (č.52)
Zima: Z. Korosadowicz, J.Staszel, 13.-15.4.1933 obe cesty Ľavou dolnou časťou steny na Nemecký rebrík. Spod nástupového kotla Stanislawského cesty - Weberovky vedie z doliny sprava dolava šikmá rampa, ktorá pretína takzvaný Vodopád. Trávnatý pás vedie odtiaľ strmo doľava k Vodopádu. Pásom, cez prerývajúci ho balvan až na plošinu pod svetlými previsnutými skalami, ktorá je pokrytá voľnými balvanmi. Tu sa pás končí. Vodorovnou trávnatou rímsou, na jednom mieste prerušenou, exponovane doľava veľmi ťažko. Na konci obkročíme od steny odštiepený voľný balvan na skalnatý pás pri vode. Priamo vodou po dobrých stupňoch hore, premočenie nevyhnutné, na dobré stanovište za vodou. Za vysokého stavu vody je výstup skoro nemožný. Odtiaľ po tráve na trávnatý stupeň. Od neho ťažký traverz po lište pod vytláčajúcimi skalami doľava do širokého žľabu, ktorým vystupujeme chodeckým terénom 60 m. hore. Vpravo od nás je rebro, ktoré ohraničuje Vodopád zľava. Pri obrovskom balvane traverz, len slabo stúpajúc po tráve a platniach doprava na toto rebro. Ním hore, nakoniec korytom Vodopádu do Kotla, kde sa začína Nemecký rebrík. Nebezpečný trávnatý terén. Cesta je vhodná skôr na zimu a je veľmi informatívna z ohľadu preskúmania zimných podmienok v stene.