12. Cesta vodopádom (V-VI) 9h.
Popis cesty:

12. Cesta vodopádom (V-VI) 9h.
R. Kusová, K. Bocek, L. Hofírek, 31.7.1950
Zima: J. Soldán, J. Vĺček, marec 1968

Opis AP: Cesta Vodopádom do Kotla, po Nemecký rebrík. Výstup vedie okrem prvej dĺžky lana po pravom okraji Vodopádu, ktorý padá z Kotla "1986 m". cez stenu. Nástup vľavo hore od ústia Vodopádu do steny, ktorou hore a doprava do priehlbiny, ktorou preteká voda. Prekročíme vodu, premoknutie, a šikmo doprava hore k bielym skalám. Päť metrov rovno ďalej, potom žliabkom pod hladkú stienku, spod ktorej doľava hore k odštiepenému balvanu. Teraz krok doprava a cez stienku do žliabku, čochvíľa do ďalšieho, ktorým ďalej na rampu. Po jej pravej hrane doprava na trávnatú lávku, po ktorej vedie Szczepanského cesta. Po nej traverz doľava 3 metre od Vodopádu. Čiernym vlhkým komínom asi 5 metrov hore a mierne doprava do kúta. Ďalej najprv kútom, potom vľavo od neho stále hore až na veľkú plošinu pod Vodopádom. Pravou previsnutou stenou 3 metre hore, potom 2 metre traverz doľava, najťažšie miesto, pod previs, cez ktorý vpravo na pohodlnú terasu. Z nej zľava na rozsiahlu sutinovú terasu. Stredom steny do Kotla. Zaujímavý výstup v pevnej skale.